menu facebook wiki forum pozadi Ascadea - nápis

Aktuality

Budovy Manuál

15:37 17. duben 2017

Do herní nápovědy byly přidány popisy několika budov ve hře. A to domů, trestních a zábavních budov. Přehled budov lze najít na adrese http://cs.ascadea.wikia.com/wiki/Budovy

Domy zajišťují ubytování pro tvé obyvatele. Ve svém městě nemůže mít hráč více obyvatel, než je schopná daná úroveň domů ubytovat.

Zábavní zvyšují spokojenost ve městě a tím pádem i imigraci do něj. Hráč tak může rychleji získávat nové obyvatele.

Trestní budovy určují maximální možný počet strážníků ve městě. Strážníci poté snižují kriminalitu. Nízká kriminalita zvyšuje spokojenost a přírůstek obyvatel ve městě.